INFO:

Sæsonstart:

Ungdom og Senior:  12/8-2020
Motion:  1/9-2020
🦠 Omklædning foregår hjemmefra
🦠 Der sprittes hænder ved ankomst i hallen
🦠 Det laves ikke øvelser med fysisk kontakt
🦠 Der er “fællesspritning” undervejs i træningen – eks. før man tager bolde mm.
🦠 Der kan ikke bades efter træning
🦠 Der sprittes hænder når hallen forlades
🦠 Trænerteamet spritter evt. anvendt fælles udstyr af efter træning – fjerbolde undtaget
Alle disse regler er de gældende fra klubben, så dem skal vi hjælpe hinanden med at overholde.
Desuden må der max være 22 personer til træning. Det betyder, at der er ca. 20 pladser foruden trænerteamet. Vi ved ikke hvor længe denne ramme er gældende.

Velkommen til Ribe Badminton Club

Klubbens aktiviteter er delt op således at senior og ungdom træner og afvikler turneringer i Ribe fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe. Motionister og veteraner spiller i Ribehallen, Sct. Pedersgade 16, 6760 Ribe.

Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonidrætten at dygtiggøre sine medlemmer i denne idræt samt sørge for udbredelse af interessen for og kendskabet til denne.

Ønsket er at kunne bidrage til fremme af dansk amatøridræt.

Det er klubbens ønske, at der overalt i klubben er et godt socialt netværk.

Der er i dag ca. 200 medlemmer i klubben, nogenlunde ligeligt fordelt på ungdom og på seniorer/motionister. Klubben har en sund økonomi, hvorfor den har god mulighed for at støtte ønsker om deltagelse i relevante stævner m.v., ligesom relevant kursusaktivitet støttes fuldt ud.

Klubbens indtægter kommer dels fra kontingenterne og dels fra overskud fra byens årlige Tulipanfest, som klubben sammen med Ribe Håndbold Klub og Ribe Boldklub, er medarrangør af. Samt fra vore velvillige sponsorer:

 Frøs Sparekasse

Nyheder

Læs vores nyheder her.

Tilbud til medlemmer

Hver søndag er der hyggebadminton i Ribehallen, fra kl. 13.00 til 15.00.

Det er for alle medlemmer og deres pårørende.

Turneringer og stævner

Ribe Badminton Club tilbyder sine spillere at deltage i diverse stævner sæsonen igennem.

Læs mere om vores stævner og turneringer her.