Velkommen til Ribe Badminton Club

Klubbens aktiviteter er delt op således at senior og ungdom træner og afvikler turneringer i Ribe fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe. Motionister og veteraner spiller i Ribehallen, Sct. Pedersgade 16, 6760 Ribe.

Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonidrætten at dygtiggøre sine medlemmer i denne idræt samt sørge for udbredelse af interessen for og kendskabet til denne.

Ønsket er at kunne bidrage til fremme af dansk amatøridræt.

Det er klubbens ønske, at der overalt i klubben er et godt socialt netværk.

Der er i dag ca. 200 medlemmer i klubben, nogenlunde ligeligt fordelt på ungdom og på seniorer/motionister.
Klubben har en sund økonomi, hvorfor den har god mulighed for at støtte ønsker om deltagelse i relevante stævner m.v., ligesom relevant kursusaktivitet støttes fuldt ud.

Klubbens indtægter kommer dels fra kontingenterne og dels fra overskud fra byens årlige Tulipanfest, som klubben sammen med Ribe Håndbold Klub og Ribe Boldklub, er medarrangør af. Samt fra vores velvillige sponsorer.

Hent vores velkomstfolder for sæson 2023-2024 her

Serviceinformation

Ribe Fritidscenter:
Torsdag den 28. december er træning aflyst pga. andet arrangement i hallen.


Ribehallen:
søndag den 26. november er træning aflyst pga. andet arrangement i hallen.
Tirsdag den 12. december er træning aflyst fra kl. 19-21 pga. juleturnering for alle motionister.
Mandag den 25. december er træning aflyst pga. helligdag
Tirsdag den 26. december er træning aflyst pga. helligdag
Onsdag den 27. december er der træning som normalt
Torsdag den 28. december er træning aflyst pga. andet arrangement i hallen.
Torsdag den 25. januar er træning aflyst pga. andet arrangement i hallen.
Torsdag den 28. marts er træning aflyst pga. helligdag.
Mandag den 31. marts er træning aflyst pga. helligdag.

Støt vores sponsorer – de støtter os!

Læs vores nyheder her.

Tilbud til medlemmer

Hver søndag er der hyggebadminton i Ribehallen, fra kl. 13.00 til 15.00.

Det er for alle medlemmer og deres pårørende.

Turneringer og stævner

Ribe Badminton Club tilbyder sine spillere at deltage i diverse stævner sæsonen igennem.

Læs mere om vores stævner og turneringer her.